باستان شناسی| گردشگری| تاریخ هندوستان

جدیدترین مطالب و مقالات باستان شناسی , جاهای باستانی هند , مناطق گردشگری هند و تاریخ هندوستان

نهضت ملی در هند

در سال ۱۹۲۳، متجاوز از هزار هندی در انگلستان درس می‌خواندند،

تقریباً همین تعداد هم در امریکا، و باز شاید همین تعداد در جاهای دیگر تحصیل می‌کردند. آنان از امتیازاتی که پایینترین شارمندان اروپای غربی و امریکا از آنها برخوردار بودند سخت متعجب شدند؛ انقلابهای فرانسه و امریکا را مطالعه کردند؛ آثاری در زمینه اصلاحات و شورش خواندند؛ با نگاهی حسرتبار، بیله حقوق‌، اعلامیه حقوق بشر، اعلامیه استقلال، و قانون اساسی امریکا را مورد مطالعه قرار می‌دادند؛ و چون به کشورشان باز گشتند، به صورت مرکزی برای انتقال اندیشه‌های دموکراتیک و بشارت آزادی در آمدند. پیشرفتهای صنعتی و علمی غرب، و پیروزی متفقین در جنگ، ارزش این اندیشه‌ها را فوق‌العاده بالا برد؛ دیری نگذشت که هر دانشجویی بانگ آزادی سرداد. هندیان در مدارس انگلستان و امریکا درس آزادی را

یکی از مهمترین اسناد قانون اساسی انگلستان، که مفاد آن در تکامل قوانین اساسی کشورهای مشترک‌المنافع بریتانیا و نیز امریکا تأثیر داشته است.-م.

c98a6a5cfdd00d4b5e6e6d696ca1973f.jpg (254×198)

ادامه مطلب
تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی

با نام و یاد خدا

با نام و یاد خدا

این سایت در زمینه جدیدترین مطالب و مقالات باستان شناسی , جاهای باستانی هند , مناطق گردشگری هند و تاریخ هندوستان فعالیت دارد.

angkor-wat-740x357

ایندیا ناو , گردشگری , باستان شناسی , تاریخ هندوستان , جاهای باستانی هند , معابد تاریخی هند , مناطق گردشگری هند , هند باستان , مقالات باستان شناسی هندوستان , اخبار گردشگری هند

ادامه مطلب